Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
07

НПО Профил

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО РАДОСТ ПРИ ЦДГ- 10 РАДОСТ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО РАДОСТ ПРИ ЦДГ- 10 РАДОСТ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
126140989

Адрес
Хасково, ул."Стефан Караджа" 9

Контакти
887748638

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch