Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ТЪНКОРУННИ ОВЦЕ В БЪЛГАРИЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ТЪНКОРУННИ ОВЦЕ В БЪЛГАРИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
127530223

Адрес
Шумен, бул."Симеон Велики" 3

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch