Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

НПО Профил

АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ "СТАРИ СТОЛИЦИ - 2002"

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ "СТАРИ СТОЛИЦИ - 2002"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
127560191

Адрес
Шумен, ул." Цветан Зангов" 1

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch