Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
24

НПО Профил

ШУМЕН-21 ВЕК

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ШУМЕН-21 ВЕК

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
127561845

Адрес
Шумен, бул. "Славянски" 17

Контакти
054/ 800 628; 800 400

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch