Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

БЪДЕЩЕ ЗА ИНВАЛИДИТЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЪДЕЩЕ ЗА ИНВАЛИДИТЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
127571896

Адрес
Шумен, ул. "Тракия" 8

Контакти
054 83 22 01

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch