Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКИ КОН

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКИ КОН

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
127618851

Адрес
Шумен, кв. Макак

Контакти
054 801050; 054 801060; smkgen@mbox.digsys.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch