Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

ЮЖЕН ШУМЕНСКИ СЕЛСКИ РАЙОН

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЮЖЕН ШУМЕНСКИ СЕЛСКИ РАЙОН

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
127627042

Адрес
Шумен, бул. "Славянски" 17

Контакти
0887226338

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch