Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

ДОМ ЗА КУЛТУРА - ГР.ШУМЕН

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ДОМ ЗА КУЛТУРА - ГР.ШУМЕН

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
127638131

Адрес
Шумен, ул."Раковска" 37

Контакти
0886942495

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch