Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ "СТРАНДЖА"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ "СТРАНДЖА"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
128596692

Адрес
Елхово, ул."Калоян" 13

Контакти
0478/88025 ; 0478/88034

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch