Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
08

НПО Профил

МЛАДЕЖКИ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ КЛУБ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МЛАДЕЖКИ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ КЛУБ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
128617841

Адрес
Ямбол, ул. "Търговска" 2

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch