English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО ЗАВИСИМОСТИТЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
Година на регистрация:
2000
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
Адрес:
Телефони:
Ел. поща:

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО ЗАВИСИМОСТИТЕ
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
130249325
Адрес:
кв. Княжево ул. Райска градина 60 А ап. 4А
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch