Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

"БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
"БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
130964354

Адрес
София, ул."Проф.Н.Михайлов" 9 ет. 3 ап. 7

Контакти
846-26-76; future2000@abv.bg

Интернет страница
www.affau.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch