Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131077768

Адрес
София, ж.к. Люлин1 бл. 032 вх. Е ап. 39

Контакти
88687652

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch