Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
24

НПО Профил

БГ Н2 ОБЩЕСТВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БГ Н2 ОБЩЕСТВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131124367

Адрес
София, бул. "Климент Охридски" 8

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch