Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
19

НПО Профил

ЩАСТЛИВО ДЕТЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЩАСТЛИВО ДЕТЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131131904

Адрес
София, ул."Г. С. Раковски" 127 ет. 3 ап. 301

Контакти
9885061

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch