Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20

НПО Профил

A.Н.П.АС.- БЪЛГАРИЯ

Клон на чуждестранно юридическо лице
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
A.Н.П.АС.- БЪЛГАРИЯ

Тип
Клон на чуждестранно юридическо лице

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131149534

Адрес
София, бул. Христо Ботев 35

Контакти
02/ 953 06 07

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch