Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
25

НПО Профил

АГЕНЦИЯ " ВЕСТА"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АГЕНЦИЯ " ВЕСТА"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131173557

Адрес
София, ул."Шести септември" 12 4 ет.

Контакти
980-60-32

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch