Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21

НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ ЕЛПИДА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АГЕНЦИЯ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ ЕЛПИДА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131199761

Адрес
София, ул. Лайош Кошут 17 ет. 1 ап. 2

Контакти
02/9532960; 9524004

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch