Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

ЩАСТЛИВО ДЕТЕ - 21 ВЕК

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЩАСТЛИВО ДЕТЕ - 21 ВЕК

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131207699

Адрес
София, ул.Константин Иречек 7 ет. 2 ап. 7

Контакти
02/9542602

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch