Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

НПО Профил

123 СОУ СТЕФАН СТАМБОЛОВ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
123 СОУ СТЕФАН СТАМБОЛОВ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131249246

Адрес
София, ул."Братин дол" 26

Контакти
920 30 23

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch