Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131249292

Адрес
София, район "Триадица" ул. "Здраве" 2 ет. 13

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch