Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
05

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ-НСА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ-НСА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131301166

Адрес
София,

Контакти
0898/776685

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch