Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА ПЪТНА СИГУРНОСТ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АГЕНЦИЯ ЗА ПЪТНА СИГУРНОСТ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131315148

Адрес
София, район "Средец" бул. "Витоша" 96/А

Контакти
02/ 980 89 39

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch