Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12

НПО Профил

ЦЕНТРАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФЕН КЛУБ ПО СКИ-СКОК

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЦЕНТРАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФЕН КЛУБ ПО СКИ-СКОК

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131328747

Адрес
София, район Възраждане ул. Димитър Петков 107 вх. Б ет. 3 ап. 8

Контакти
889892133

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch