Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

А РОЧА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
А РОЧА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131396214

Адрес
София, бул. "Евлоги Георгиев" 111 ет. 2 ап. 4

Контакти
02/8431613

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch