Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
25

НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
148008762

Адрес
Варна, р-н "Одесос" ул."Мусала" 6

Контакти
052 632256; rda.varna@gmail.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch