Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
05

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЦА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЦА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175028801

Адрес
София, район "Надежда" ул. "Христо Силянов" 150

Контакти
02/822 19 13

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch