Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
16

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175033442

Адрес
София, район Младост бул. Цариградско шосе 147

Контакти
96-55-321

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch