Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

НПО Профил

АЗ И ТИ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АЗ И ТИ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175060133

Адрес
София, район "Триадица" ул."Цар Асен" 7Б

Контакти
02 / 9803803

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch