Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

СОФИЙСКО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СОФИЙСКО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175158645

Адрес
София, район Средец ДП Център ул. "Дякон Игнатий" 4 столична ет. 2 ап. 4 п.к.1000

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch