Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

НПО Профил

БАХОВО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БАХОВО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175271721

Адрес
София, ул." Г.С.Раковски" 85

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch