Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

НПО Профил

ПРИЯТЕЛИ НА АРХИТЕКТУРАТА И ИЗКУСТВОТО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ПРИЯТЕЛИ НА АРХИТЕКТУРАТА И ИЗКУСТВОТО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175355678

Адрес
София, ул “Феликс Кайнц” 20 вх. В ап. 10

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch