Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

НПО Профил

АГРО СДРУЖЕНИЕ 2008

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АГРО СДРУЖЕНИЕ 2008

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175472293

Адрес
Сборище, ул."Възрожденска" 12

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch