Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
24

НПО Профил

ЩО Е ТО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЩО Е ТО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175566796

Адрес
Силистра, ул.”Янко Тодоров” 16 ап. 14

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch