Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

НПО Профил

БЛАГОДЕТЕЛ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЛАГОДЕТЕЛ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175581809

Адрес
Берковица, ул.Сливница 17 вх. Б ап. 17

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch