Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20

НПО Профил

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОКС - ДРЪСТЪР

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СПОРТЕН КЛУБ ПО БОКС - ДРЪСТЪР

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175594824

Адрес
Силистра, ул."Славянска" 1

Контакти
086/812001

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch