Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

НАДЕЖДА 2008

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
НАДЕЖДА 2008

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175633736

Адрес
Алфатар, ул. "Йордан петров" 11

Контакти
08673 25 70

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch