Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18

НПО Профил

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ ДРУЖБА-ОРЯХОВО-66

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ ДРУЖБА-ОРЯХОВО-66

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175644825

Адрес
Оряхово, ул. "Алея на мира" 1

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch