Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

ЮВЕНТУС БЪЛГАРИЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЮВЕНТУС БЪЛГАРИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175657274

Адрес
София, Район Триадица ж.к.”Иван Вазов” улица „Бяла черква” 18 ет. 7 ап. 35

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch