Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

ИНКУБАТОР ЗА РОМСКИ АЛТЕРНАТИВИ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ИНКУБАТОР ЗА РОМСКИ АЛТЕРНАТИВИ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175669433

Адрес
Сливен, ул.Стоян Папазов 38

Контакти
044 683989

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch