Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20

НПО Профил

СПОРТЕН КЛУБ БЛАГСТРОЙ - СИЛИСТРА

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СПОРТЕН КЛУБ БЛАГСТРОЙ - СИЛИСТРА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175685829

Адрес
Силистра, ул."Македония" 199 ПК 149

Контакти
086/ 820 771; 086/ 820 770; blagstroy@mbox.contact.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch