Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

АСИСТИРАН ШАНС ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСИСТИРАН ШАНС ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175692567

Адрес
Варна, ул. "Овчо поле" 22 - ап.

Контакти
- 0886839143; irusev@dir.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch