Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18

НПО Профил

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ 65 - МИЛУВКА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ 65 - МИЛУВКА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175694301

Адрес
София, ул."Овче поле" 123

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch