Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

ДОЛИНА НА ПРАСКОВИТЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ДОЛИНА НА ПРАСКОВИТЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175697055

Адрес
Гавраилово, ул."Каменица" 4

Контакти
886844867

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch