Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

БЛАГА ЗА СЕЛО БОРОВИЧЕНЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЛАГА ЗА СЕЛО БОРОВИЧЕНЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175796256

Адрес
Боровичене,

Контакти
0898 97 13 27

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch