Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА СРЕДНОРОДОПСКА, КАРАКАЧАНСКА, РОДОПСКИ ЦИГАЙ ОВЦЕ И КАРАКАЧАНСКИ КОН

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА СРЕДНОРОДОПСКА, КАРАКАЧАНСКА, РОДОПСКИ ЦИГАЙ ОВЦЕ И КАРАКАЧАНСКИ КОН

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175803220

Адрес
Смолян, ул."Невястата" 35

Контакти
0301/63502; tsonkaat@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch