Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

ДУНАВСКИ БИСЕРИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ДУНАВСКИ БИСЕРИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175804436

Адрес
Попина, ул.Добруджа 5

Контакти
086/820036; 0878870652; kararadova@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch