Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
15

НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175823244

Адрес
Варна, ул. "Топра Хисар" 13

Контакти
sia.bulgaria@gmail.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch