Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

НПО Профил

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - КНЕЖА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - КНЕЖА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175825156

Адрес
Кнежа, ул." Марин Боев" 69

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch