Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
02

НПО Профил

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175831942

Адрес
Чепеларе, ул." Мурджовска" !А ет. 3 ап. 310

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch